Meer dan vijfhonderd arbeidsmigranten in Cuijk

CUIJK - De gemeente Cuijk organiseert regelmatig themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn bedoeld om geïnformeerd te worden en mee te praten. Aan de orde komen doorgaans onderwerpen waar de raad in een latere fase een besluit over gaat nemen.


De raadsleden nemen tijdens deze avonden geen (definitieve) standpunten in maar vormen zich een beeld van het onderwerp. Op maandagavond 7 december is weer een themabijeenkomst. Aanvang 19.30 en te volgen via www.cuijk.nl


Op de agenda staan drie onderwerpen. Het eerste is Mooiland. De gemeenteraad overlegt jaarlijks met Mooiland over de ontwikkelingen op het gebied van wonen. Stilgestaan wordt bij de prestatieafspraken voor 2021. Na een inleiding door wethouder Maarten Jilisen volgt een presentatie door Mooiland. Het tweede onderwerp is onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Het onderhoud en de duurzaamheid komen aan de orde.


Arbeidsmigranten

Tot slot worden rond 21.15 uur de uitgangspunten voor arbeidsmigranten in de gemeente Cuijk besproken Op dit moment wonen er in Cuijk meer dan 500 arbeidsmigranten in verkamerde woningen en panden.


Door het toenemend gebruik van deze arbeidskrachten door het bedrijfsleven neemt de behoefte aan goede huisvesting voor deze groep toe. Dat wil de gemeente goed regelen. Tijdens de themabijeenkomst worden drie nog door de raad vast te stellen beleidsdocumenten besproken: 1. De uitgangspunten voor beleid ten aanzien van huisvesting arbeidsmigranten. 2. De Kadernota met beleidsregels die tot doel hebben verdere verkamering van reguliere woningen tegen te gaan. 3. Een ontwikkelkader voor grootschalige logiesvoorzieningen waarin de voorwaarden staan voor medewerking van de gemeente hieraan.