Promotie Romeins Verleden


CUIJK - In de commissie Bestuur werd afgelopen woensdag een eerste oriëntatie gedaan over het plan Promotie Romeins Verleden Cuijk. Omdat het een kostbaar plan is het voorstel in vier fases geknipt. Fases die uitgestreken worden over de komende jaren.


De commissie besprak nu het voorstel Fase 1. Dit houdt in: de opknap Maastraat17, de functieverandering Ceuclumtoren en een start van de marketing/promotie.


B en W: “In de themabijeenkomst van 14 september zijn keuzes aan de orde geweest. Het gevoel is er dat er draagvlak is om het Romeins verleden een prominentere plek te geven in Cuijk. Wij stellen nu voor om het Plan van Aanpak te omarmen maar nu over het gehele plan een besluit te gaan nemen. Met een stapsgewijze aanpak voor de langere termijn blijft het overzichtelijk en financieel behapbaar. De stip op de horizon is de ontwikkeling van het Experience Center.”


Na Fase 1 volgen nog drie fases. Fase 2 omvat een vervolg marketing/promotie en een kijkglas en laserprojectie van de Romeinse brug over de Maas. In fase 3 zou de Lusthof en de tunnelwand aan de orde komen om tenslotte in fase 4 het Experiece Center te realiseren.


Over de locatie kerkhof van het laatste project is enige discussie. B&W: “Naast het Center sluit de realisatie van een Romeinse Tempel in de Pastorietuin hier naadloos op aan. Maar dit is een apart traject. We kijken wel hoe het past binnen de fases van het Plan van Aanpak.”


Fase 1 behelst de bouw van een kas aan het gebouw Maasstraat 17. Daar wil men de opgedoken brugstenen een plek geven. Maar ook de tentoonstellingscollectie uit de Ceuclumtoren krijgt daar een plek. De toren kan daarna dan verbouwd worden voor een mini-hotel en een lunchroom met werkplekken.


De kosten voor Fase 1 bestaan uit drie posten. Aan investeringen zijn nodig 361.500. Voor exposities, audiovisuele middelen, brugstenen en (proces) begeleiding 120.00 euro en Marketing en Promotie 38.000 euro. Totaal: 519.000 euro.


Na oriëntering in de commissie Bestuur wordt een raadsvoorstel voorbereid voor de vergadering van 2 februari 2021. De richting die de commissie aangeeft wordt hier in meegenomen.

Impressie: Di-Visie