Molenstraat later op de schop?

CUIJK - Het CDA Cuijk maakt zich zorgen over de planning van de opknap centrum Cuijk. Met name is het onduidelijk wanneer de Molenstraat aan de beurt komt. Daarom hebben ze tijdens de begrotingsbehandeling vragen gesteld aan het college van B&W.

CDA: “Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat fase 3 (Molenstraat) waarschijnlijk in september 2021 zal starten, mits de bouwactiviteiten van appartementen in de Molenstraat geen roet in het eten gooien. Als de herinrichting centrum Cuijk pas in 2022 is afgerond zijn we nog jaren bezig. Op welke wijze kan dit risico worden afgedekt? Op welke wijze denkt u de projectontwikkelaars te stimuleren om te bouwen?”

B&W antwoord dat er nu een planning ( fase 2) ligt voor het Louis Janssenplein en Maasburg. “Fase 3 omvat naast de Molenstraat, ook de Grotestraat (zuid) en het ‘plein’ met de aansluiting vanuit de Maasburg richting Aldi. Deze straten staan in ieder geval op de planning om vanaf september 2021 te worden gerealiseerd. Doordat de werkzaamheden van fase 2 (Louis Jansenplein, incl. Jan van Cuijkstraat) pas rond de zomer 2021 zijn afgerond, en in fase 3 meerdere straten gerealiseerd moeten worden, en deze niet allemaal gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden (verkeersoverlast centrum Cuijk) zullen de werkzaamheden sowieso tot in 2022 zijn afgerond. Dit is uitgezonderd de werkzaamheden in de Molenstraat.

De werkzaamheden in de Molenstraat worden inderdaad afgestemd op de bouwactiviteiten in de Molenstraat. Als blijkt dat de ontwikkelingen hier extra vertraging oplopen, dan zal alsnog een afweging worden gemaakt om de herinrichting van de Molenstraat vooruitlopend op de afronding van de bouwactiviteiten te realiseren.

Om misverstanden te voorkomen: met een tweetal projectontwikkelaars zijn zogenaamde anterieure overeenkomsten gesloten. “Beide partijen hebben al fors geïnvesteerd door voor hun rekening en risico het bestaande vastgoed aan te kopen en plannen te ontwikkelen. In de anterieure overeenkomst is uiteraard geen realisatieplicht vastgelegd. Ons college houdt met enige regelmaat vinger aan de pols.”