Kinderen die niet meer naar school gaan, kunnen of willen.

CUIJK - “Ben jij een ouder van een thuiszitter of dreigt jouw kind een thuiszitter te worden. Weet dan dat je er niet alleen voor staat.” Dat is de oproep voor een gratis infoavond voor ouders van kinderen die niet meer naar school gaan, kunnen of willen.

Een van de initiatiefnemers voor deze infoavond is Anita van de Camp: “We geven op die avond informatie en voorlichting. Er zijn diverse interactieve thema rondes, geleid door professionals. Denk daarbij aan hoogbegaafdheid, hoog bewustzijn, autisme, burnout bij kinderen. Maar ook o.a. coaching door de Groeifabriek, samenwerkingsverband passend onderwijs, Digibende praktijkbegeleiding ICT en grafische vormgeving. Deze avond is alleen voor ouders dus niet voor hulpverleners en andere belangstellenden.”

Anita is een van de drie organiserende moeders die ondertussen veel ervaring heeft opgedaan en een groot netwerk heeft opgebouwd: “Voor deze regio hebben we ook een besloten app groep. Daar zitten inmiddels al 30 moeders bij aangesloten. Dat thuiszitten van kinderen, jongeren is een groeiend landelijk probleem dat nauwelijks erkend wordt. Elk kind wil er tenslotte bij horen en zich ontwikkelen. Daarvoor is een andere manier van denken en aanpak nodig dan het huidige ‘passend onderwijs’ nu te bieden heeft. Gelukkig ontstaan er steeds meer mooie initiatieven voor deze doelgroep. Maar instanties willen niet verbinden, dus hebben we zelf maar initiatieven opgepakt. Thuiszitters worden ook nauwelijks geregistreerd. In het Land van Cuijk zijn er wel degelijk een groot aantal. Tot verdriet van ouders en vooral ook de kinderen zelf. Onze dochter is zes jaar geleden vastgelopen in groep 7. Er is in die tijd niet veel verbeterd qua aanpak en hulp. Ouders staan er vaak alleen voor. Daarom proberen we met deze infoavond “nieuwelingen” te helpen om niet te verdrinken. In regelgeving, tegenwerking/onwetendheid van instanties, niet gehoord worden ”

Op de infoavond is een mooi aanbod van sprekers/deskundigen bij elkaar uit deze regio zelf. “ mensen die zich allen inzetten voor de thuiszitters. Die veel ervaring hebben. Ook zij als professionals lopen (ook) vaak tegen dichte deuren aan. Het wordt de hoogste tijd voor informatie, voorlichting, kennis delen voor deze grote groep (kinderen en) ouders die vaak in een lastige, onbegrepen situatie zitten.” Ouders die een (dreigende thuiszitter) hebben, kunnen zich opgeven voor deze infoavond op donderdag 16 april in de Bibliotheek in Boxmeer (zit in de Weijer) aanvang 19.15, graag aanmelden voor 12 april via de mail: thuiszitterslandvancuijk@gmail.com Advies: Informeer van tevoren even bij Biblioplus of de organisatie of de avond wel doorgaat.