Kinderen gaan nu thuis digitaal naar basischool ‘t Startblok

CUIJK - Veel scholen zijn door de schoolsluiting vorige week overgegaan op thuisonderwijs. Leren op afstand. Bij basisschool ’t Startblok in de Valuwe in Cuijkvroegen we directeur Marco Janssen hoe dit thuisleren georganiseerd en uitgevoerd wordt.

Hoe hebben jullie zo snel ouders en kinderenkunnen bereiken?
“Na de bekendmaking van sluiting hebben we in tweeënhalve dagzo goed als alle ouders bereikt. Dit doen we met Parro. Een app waarmee we alle communicatie richting ouders verzorgen.Echter Parro was overbezet, dus hebben we de eerste berichten ook via twitter en facebook laten verlopen.Deze ervaring heeft ons ook doen besluiten te kiezen voorGoogle Hangout als chatfunctie en Google Classroom waar we alle leerstof op klaarzetten. Voor een aantal ouders en kinderen gaan we nog wel zorgen dat er digitale middelen ter beschikking komen. Bij twee ouders die thuiswerken en bijvoorbeeld drie kinderen bij ons op school is één laptop/chromebook veel te weinig. Daar zoeken we nog een oplossing voor.”

Wat vraagt dit onderwijs allemaal aan voorbereiding van school?
“We hebben drie dagen volle bak met het team gewerkt aan het klaarzetten en voorbereiden van dit geheel.We zijn eerst gestart met een bordsessie waarop de voor ons drie belangrijkste uitgangspunten stonden: ritme,verbinding en aanbod. We hebben maandag en dinsdagmaart de uitgangspunten verder uitgewerkt. Vervolgens de digitale omgeving ingericht en deze gevuld met leerstof en leeractiviteiten. Op woensdag de 18e zijn we gaan communiceren naar de ouders en hebben ze kunnen kijken of alles werkt.Op donderdag zijn we ‘live’ gegaan.Daarnaast hebben we vanaf de eerste maandag ook de opvang verzorgd voor kinderen met ouders in een van de vitale/cruciale beroepen. Dat gaat om drie tot tien kinderen.”

Kun je iets meer vertellen over de drie uitgangspunten?
“Bij ritme willen we graag dat kinderen gedurende de dagen dat ze thuis zijn toch een ritme gaan aanhouden.Het helpt de ouders doordat kinderen dan vanuit een door school aangeboden structuur de kinderen aan hun schoolwerk kunnen krijgen. Het helpt de ouders ook omdat dan slaap- eet en beweegritmes makkelijker volgehouden kunnen worden. We merken dat tijdens de chatsessie kinderen zelfs vragen; ‘Wanneer hebben we pauze’ Ritme geeft kinderen vertrouwen. In het dagprogramma zitten op vaste tijden twee chatsessies waarbij de leerkracht beschikbaar is. Daar kunnen kinderen onder andere vragen stellen. De laatste chatsessie eindigt om 14.00 uurzodat we samen de schooldag afsluiten.”

Verbinding
“Het is belangrijk dat kinderen verbonden blijven met school, de juf of meneer, maar ook met hun klasgenootjes.Daarom hebben we als team afgesproken dat we om 09.00 uur samen de dag beginnen met een filmpje waarin de leerkracht de dag doorneemt met de klas. Daarin wordt ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld een jarige Dit gaat via Google Hangouts waarin je kunt chatten, maar ook videobellen’. Daarnaast kunnen kinderen via Google Classroom hun produkten/werk inleveren en laten zien. Daar worden ook foto’s geupload van biijvoorbeeld de hoogste toren die groep 1 en 2 moest maken.Ook is er een instagram account ‘Startblokcuijk’ waar beweegchallenges gepost worden om ook bewegen te stimuleren. We krijgen nu al filmpjes en berichtjes dat kinderen hun klasgenootjes en juf missen, maar dat ze blij zijn dat het via Hangouts toch een beetje wel kan.”

Aanbod
“Elke dag vanaf 09.00 uur is de volgende dagtaak beschikbaar. In het basisprogramma komen taal, spelling, rekenen, lezen en woordenschat aan bod. Dit gebeurt via digitale werkboeken en software uit de reguliere methode.De uitgevers werken fantastisch hieraan mee door alles ook voor thuis open te zetten. Het werk kan digitaal gemaakt worden en met de knop ‘INLEVEREN’ wordt alles ingeleverd. Zo kan de leerkracht precies bijhouden wat elk kind doet. Naast dit basisprogramma is er een licht programma: de JEELO-projecten met onder andere voorlezen, knutselen, muziek.”

Deze periode kan wel eens lang gaan duren. Hoe houden jullie dit "systeem" vol?
“Doordat we compleet digitaal werken denk ik dat we een goede basis hebben gelegd voor een langere periode. Leerkrachten kunnen vanuit thuis alles klaarzetten en nakijken. Het vereist nog wel soms afstemming tussen leerkachtendaarom hebben we elke week met het team een digitale vergadering.Ook wordt er dagelijks tussen leerkrachten onderling gechat om kleinere zaken af te stemmen.”