In gesprek over toekomst

CUIJK - Drie voetbalclubs in de gemeente Cuijk, VCA St Agatha, SIOL en JVC, hebben het plan opgepakt om in de maand maart ieder een avond te organiseren om te praten over de toekomst van hun club. Namens de drie clubs vertellen Marco Jansen (JVC), Gerwin Meijer (VCA) en Rob Hoffmann (SIOL) waarom?

Waarom praten over de toekomst?

JVC Cuijk: “We hebben in een eerder stadium (in 2018) al een initiatief genomen om tot samenwerking te komen Er is meerwaarde te halen uit samenwerking om diverse redenen: Accommodatiekosten, urenintensiteit op termijn, ledenontwikkelingen. We zien in het sportlandschap bij jeugd bij diverse sporten een afname van leden. De ontwikkeling is dat jeugd steeds vaker kiest voor een individuele sport. We willen het verenigingsleven stimuleren.”

VCA: “Binnen VCA snappen we drommels goed dat we fijn maar klein zijn. Dat maakt ons kwetsbaar. We hebben een prachtige accommodatie, maar daar moet wel op gevoetbald blijven worden. In dat verband zijn we sinds enkele maanden aangesloten bij gesprekken die al liepen tussen JVC en SIOL. Het initiatief om met hulp van Cuijk Beweegt samen met onze leden aan de slag te gaan spreekt ons erg aan. Onze ambitie is om zoveel mogelijk jongeren in de gemeente Cuijk met veel plezier te laten voetballen en daar dragen wij als vereniging graag aan bij.”

SIOL: “Het is belangrijk dat de leden van de clubs in stelling worden gebracht. Hoe zien zij de toekomst van de club, zijn zij voldoende bewust van de kansen? Voor SIOL is belangrijk dat eventuele vervolgstappen in de samenwerking ook breed gedragen worden.”

Wie worden er uitgenodigd?
JVC: “Op dit moment zijn het themabijeenkomsten binnen de eigen drie clubs.” VCA: “Al onze leden, waarbij we met name de komst van jeugdspelers en hun ouders belangrijk vinden voor dit onderwerp. Want de jeugd heeft de toekomst.” SIOL: “Onze eigen leden, waarbij het ook van belang is dat het bij SIOL over de toekomst van SIOL gaat en dus niet over de andere verenigingen.”

Hoe ziet de avond er uit?
JVC, VCA en SIOL: “Deze avond is voorbereid met Cuijk Beweegt (in dienst van de gemeente Cuijk). Er wordt informatie gegeven over landelijke cijfers en ontwikkelingen en trends. Vervolgens de eigen clubcijfers en de maatschappelijke ontwikkelingen en vernieuwingen waardoor er andere keuzes gemaakt worden door jeugd en volwassenen. Daarna wat in zijn algemeenheid de voordelen van samenwerking tussen clubs of organisaties zijn. Wat er al aan samenwerking plaatsvindt. Ook voordbeelden uit de regio Dan gaan de aanwezigen in groepen aan de slag met een aantal vragen: wat maakt onze vereniging Uniek? Wat zijn onze uitdagingen? Welke kansen? Welke randvoorwaarden?”

Zijn er al vormen van samenwerken?
JVC en SIOL: Er is een samenwerkend team JVC Cuijk/SIOL dames 1, JUMBO-plaatjesboek, slepen van de kunstgrasvelden, er is een samenwerkingscommissie, gezamenlijke activiteiten, gebruik van elkaars velden. VCA: “We hebben een rijke traditie in het samenwerken met andere verenigingen. Simpelweg omdat we zo klein zijn hebben we de afgelopen jaren combinatieteams gevormd met de Zwaluw in Oeffelt, JVC en SIOL.”

Wat gebeurt er met de ideeën, voorstellen?
JVC: “De uitkomsten hiervan gaan terug naar de samenwerkingscommissie. Zij kijken op basis van de input welke stappen haalbaar en wenselijk zijn.” VCA: “Het bestuur zou graag zien dat een commissie wordt opgericht met vertegenwoordiging van alle geledingen uit de vereniging: spelende senioren en (ouders van) jeugdspelers, supporters/vrijwilligers.” SIOL: “”Eerst gaan we het bespreken in het bestuur van SIOL en dan in de werkgroep samenwerking.”

Bij VCA St Agatha is de clubavond op maandag 9 maart om 19.30 in MFA De Agaat. Bij SIOL woensdag 11 maart: 19.30. Kantine SIOL. Bij JVC op maandag 16 maart om 19.30 Kantine JVC.