Avontuur Kindervreugd met recreatieoord de Messemake

CUIJK - De doelstelling van de Stichting Kindervreugd was: de jeugd tot 15 jaar onttrekken aan de verkeerde invloed van de straat en haar op gepaste wijze te ontspannen en haar lichamelijke en culturele ontwikkeling te bevorderen.

Door Hans Peters

Daarmee werd op zondag 01 oktober 1950 een begin gemaakt. In de St Joseph Vereniging organiseerde ze de eerste ‘Kindervreugd-middag’: een goochelshow, een poppentheater, een danswedstrijd voor de jeugd en een buiksprekende pop. Een gouden greep.

Ontelbare middagen volgden, filmvoorstellingen in het Apollotheater, Kerstmiddagen in hotel ’t Loo, kindercircus in de Schouwburg etcetera. Ook de intocht van Sinterklaas werd door de Kindervreugd georganiseerd evenals sportdagen, Koninginnedagen, bustochten, treinreizen en bootvaarten.

Speeltuin
Onder grote belangstelling werd in juni 1952 ook een speeltuin geopend. Met behulp van de middenstand en een leger vrijwilligers was in enkele maanden de boomgaard naast café de Sport (nu de Bond) omgetoverd tot een goed voorziene speeltuin, volgens de plaatselijke krant ‘een ware lusthof voor onze jeugd’.

Behalve vertier in de winter was er nu ook in de zomer voor de jeugd een mogelijkheid om zich uit te leven. En dat alles niet duur, de honderden aangesloten gezinnen betaalden ongeveer een kwartje contributie per maand, een filmvoorstelling kostte 35 cent, theater 50 cent.

Verhuizing
Begin jaren ’60 verhuisde de speeltuin naar een andere locatie. Het kon niet uitbreiden door de oprukkende industrie. Er werd een stuk grond gepacht aan de Heerstraat, zuidelijk van de Padbroek. De gemeente Cuijk verleende subsidie voor de aanleg van water en elektra en was zo vriendelijk de plaatselijke vuilnisbelt te dichten.

Met hetzelfde enthousiasme en inzet werd ook hier gebouwd en in juni 1963 werd recreatieoord de Messemaker geopend. Dankzij een ludieke actie, de ‘cement-zakjes actie’, werd er genoeg geld opgehaald voor de bouw van een betonnen zwembad met ruwe wanden, waaraan veel zwembroekjes versleten zijn. Maar dat mocht de pret niet drukken. In de hoogtijdagen kon het recreatieoord rekenen op 40 tot 60.000 bezoekers per jaar!

Geld op tweede plaats
Toch ging het mis, om te overleven waren forse investeringen nodig. De gemeente Cuijk was al gul geweest met subsidies, maar er waren grenzen. Die grenzen zijn door de leden van de Stichting Kindervreugd waarschijnlijk een beetje uit het oog verloren. Zij hadden zich energiek beziggehouden met bedenken, bouwen en uitbouwen. Papierwerk en financiën kwamen op de tweede plaats. Zo werden ze zelf het kind van de rekening.

De lach van een kind, dat vonden zij onbetaalbaar, en dat was het uiteindelijk ook. In de vergadering van het algemeen bestuur van 15 april 1982 werd met algemene stemmen besloten tot ontbinding van de stichting.

Veel plezier beleefd
Maar intussen hadden generaties kinderen ongelooflijk veel plezier beleefd aan de inspanningen van een groep vrijwilligers, die van mening waren dat kinderen, ook in roerige tijden, gewoon kind moeten kunnen zijn. Hulde aan deze groep die zich jarenlang met tomeloze energie ingezet heeft voor de Cuijkse gemeenschap, dat is niet in geld uit te drukken.

Meer weten over dit onderwerp, zie www.cuijksecanon.nl of bezoek Het Cuijks Archief, Kerkstraat 14, Cuijk.

Foto: Recreatieoord de Messemaker in vroeger tijden. Het Cuijks Archief