De Ghesellen zijn in nood

CUIJK/OEFEELT - Ook de Ghesellen van Sint Maerten zijn gedupeerd door de grote brand van 22 november vorig jaar in een opslagloods in Oeffelt. De Ghesellen beseffen terdege dat velen het slachtoffer zijn geworden van dit inferno.

“Iedereen heeft wel een familielid of kennis die daar spullen had gestald of opgeslagen.” De pechvogels, die gebruik maakten van die ene loods, zijn veelal alles kwijt.

“Voor onze toneelvereniging is het extra zuur dat, uitgerekend in het 75ste jubileumjaar, deze strop zich aandient. In deze opslagruimte had onze technische man (die zelf ook ernstig is gedupeerd!) onder andere spotlights, geluidsapparatuur, een mengpaneel, kabels enz. opgeslagen. Als je al bent verzekerd, betaal je dusdanig veel premie voor zaken, die slechts dagwaarde opleveren bij vernietiging door een calamiteit, dat je hoe dan ook een zwaar verlies lijdt!”

Een toneelvereniging heeft, evenals vele andere armlastige culturele gezelschappen, geen buffer waar je even uit put om de opgelopen schade teniet te doen. En je doet ook niet zo maar even een beroep op de gemeenschap om mee te helpen de schade te verlichten.

Toch hopen de Ghesellen van ganser harte dat er toneelliefhebbers en andere begunstigers zijn die over hun culturele hart strijken en onze nood enigszins willen lenigen. Dan kan in allerlei vormen maar vervangende (overbodige) apparatuur of een gulle geldelijke gift zijn natuurlijk zeer welkom.

Als u ons wil steunen, dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Michell Geurts via mailadres (michellg@live.nl) of telefonisch via nummer 06-83060493. Bij voorbaat is de dank immens groot….