Initiatiefgroep werkt plan voor hobbycentrum uit

CUIJK - Enkele maanden geleden is een initiatiefgroep gestart met het oprichten van een Hobbycentrum voor Cuijk. In omliggende plaatsen is zo’n centrum er al en die functioneren erg goed met heel veel deelnemers.

Inwoners uit Cuijk zijn aangewezen op hobbycentra in de regiogemeenten. Waarschijnlijk zetten de nodige mensen om diverse redenen die stap niet en hebben die wél behoefte aan een hobbycentrum dichter bij huis.

Vandaar het plan om ook in Cuijk een hobbycentrum op te richten. Daartoe is een initiatiefgroep gevormd die het plan gaat uitwerken. De bedoeling is dat je in zo’n hobbycentrum terecht kunt voor Onder andere hout- en metaalbewerking, boetseren, sieraden maken, schilderen en dergelijke. Wat het precies zal gaan worden hangt natuurlijk mede af van de wensen onder de deelnemers.

Maar vóór het zover is moet de initiatiefgroep nog veel doen zoals het kiezen van een organisatievorm (bijvoorbeeld een stichting), het vinden van een geschikte ruimte, het verwerven van financiële middelen enzevoorts. En natuurlijk is het aan de voorkant van dit initiatief van groot belang dat er zicht is op de behoefte onder de Cuijkse bevolking aan een hobbycentrum in Cuijk.

Vandaar dat de initiatiefgroep een informatiebijeenkomst houdt op maandag 27 januari om 16.00 uur in MFA de Valuwe (Cuijk Noord).

De bedoeling van deze bijeenkomst is dat men informatie krijgt over de stand van zaken tot nu toe. Maar zeker zo belangrijk is dat de initiatiefgroep op grond van het aantal aanwezigen kan beoordelen of voortzetting van het ontwikkelen van een hobbycentrum zin heeft en in een voldoende behoefte kan gaan voorzien. Tevens zal worden nagegaan om welke hobby’s het in hoofdzaak gaat. En tenslotte zullen de aanwezigen in de gelegenheid worden gesteld om zich zonder enige verplichting als deelnemer aan te melden (zowel voor een hobby alsook voor wat vrijwilligerswerk binnen het hobbycentrum).

Indien men geïnteresseerd in bovenstaande ontwikkeling is men van harte welkom.dan bent u van harte welkom op 27 januari. Als u verhinderd bent om naar die informatiebijeenkomst te komen, dan kunt u tóch uw belangstelling voor een hobbycentrum laten blijken door een bericht te sturen via info.hccuijk@gmail.com.