Wil je een laadpaal in je buurt?

CUIJK - De nieuwe gemeente Land van Cuijk gaat het elektrisch rijden nog meer stimuleren. Daarvoor wil het strategisch in de gemeente nog meer publieke laadpalen plaatsen.

In het klimaatakkoord is opgenomen dat alle nieuwe auto’s in 2030 emissie-loos moeten zijn. Prognoses geven aan dat er in 2030 zo’n 1,9 miljoen elektrische personenauto’s op de weg zijn. Dit aantal zal flink stijgen. Ook wordt een sterke groei verwacht in elektrisch transportvervoer.

Voor de gemeenten van het Land van Cuijk is beleid vastgelegd in de ‘Laadinfrastructuur Land van Cuijk’. Het beleid is gericht op het principe ‘Laadpaal volgt auto’, dit houdt in dat inwoners met een elektrische auto een publieke laadpaal aan kunnen vragen mits zij geen plek op eigen terrein hebben om de elektrische auto op te laden en er binnen 300 meter geen publieke laadpaal aanwezig is.

Wethouder David Sölez van de gemeente Cuijk: “Om het hoofd te bieden aan de verwachte groei van de elektrische auto gaan we, in samenwerking met de regio, strategisch publieke laadpalen plaatsen. Het contract met de partner die de publieke laadpalen plaatst liep vorig jaar af. In de aanbesteding is de noodzaak tot versnelling van de uitrol van publieke laadpalen opgenomen. Vattenfall heeft deze aanbesteding gewonnen en gaat de komende vier jaar, naast het huidige principe ‘Laadpaal volgt auto’, ook strategisch laadpalen plaatsen. Aan de hand van prognoses, op wijkniveau, zijn locaties gedefinieerd. Deze liggen nu ter beoordeling voor aan de verkeerskundigen van onze gemeente.”

De plaatsing van de strategische laadpalen wordt via een verkeersbesluit gepubliceerd via de gemeentelijke pagina en de Staatscourant. Inwoners kunnen gedurende zes weken bezwaar maken.

09-04-2021