‘Verleng het schooljaar naar kalenderjaar’

CUIJK - Directeur Marco Janssen van basisschool Startblok opperde afgelopen week een verlenging van dit schooljaar: “Leerlingen in het basisonderwijs hebben achterstanden opgelopen tijdens de schoolsluiting. Met name leerlingen van groep 2,3,4 hebben nu volgens landelijk onderzoek zichtbare hiaten.”

Door Jos Janssen

“Vooral zij die het proces van aanvankelijk lezen en schrijven hebben moeten leren. En ook die leerlingen die al extra ondersteuning nodig hadden. Heel veel ouders slagen er op een bewonderenswaardige manier in om hun kinderen tijdens het thuisonderwijs goed te begeleiden, echter zie je dat niet in elk gezin de ouders dit kunnen. Dan heb ik het nog niet over de kwetsbare gezinnen waarvan ouders bijvoorbeeld ernstig ziek zijn of waarvan ouders eenvoudigweg te weinig kunnen of zelfs willen bijdragen aan het thuisonderwijs van hun kind. Kansenongelijkheid groeit enorm. Met het thuisonderwijs dat veelal online gebeurt is het onmogelijk om dezelfde kwaliteit van onderwijs te bieden.”

Tijd voor verandering: “Het nieuwe schooljaar zou na de kerstvakantie starten. De overgang naar een nieuw schooljaar vindt dan tegelijk met een nieuw kalenderjaar plaats. Dit heeft ook voordelen voor het onderwijs. Het gehannes met een financieel boekjaar en een schooljaar zou hiermee ook opgelost worden. Tegelijk moeten we kijken naar de planning vakantieweken voor een evenwichtigere indeling van een schooljaar. Zes weken zomervakantie is van vroeger. In dit voorstel kun je ook kijken naar andere bevorderingsmomenten. Het is mogelijk om halfjaarlijks te kijken naar de groei en ontwikkeling van een kind en op basis daarvan te besluiten dat hij of zij toe is aan een volgende stap. Dit zou kunnen toegroeien naar faseonderwijs. Bij dit voorstel moet het voorgezet onderwijs ook meebewegen.”

22-01-2021