Veel aanvragen (ver)bouwen

CUIJK - Elk jaar wordt de gemeenteraad bijgepraat over de woningbouwprojecten voor heel Cuijk. Begin dit jaar gaf de raad aan dat in het centrum vooral niet alleen naar het aantal woningen gekeken moet worden.

B&W: “Wij gaan uit van een ambitieus en hoog groeiscenario. In de periode tot en met 2030 neemt het aantal woningen per 1-1-2020 met nog eens 1.440 woningen toe.”

Hiervan staan er ruim 600 geprogrammeerd in het centrum (42%). “In ons woningbouwprogramma van 2019 stonden er nog 400 nieuwe woningen hard gepland in het Cuijkse centrum, verspreid over een 14-tal projectlocaties (waaronder, Merlet, Nutricia, Cantheelen, Irenestraat, Kouwenberg, Zicht op Parkbos etc.). Bovenop die 14 projectlocaties heeft ons college nog eens gekeken naar 34 initiatieven/potentieel nieuwe projectlocaties (waaronder de locatie Van Schaijik). In potentie goed voor 428 woningen. Wij hebben bij circa 30 van de 34 locaties aangegeven dat wij mee willen werken aan transformatie tot woningbouw. Voor een aantal locaties weliswaar niet altijd helemaal conform het door de initiatiefnemer gewenste aantal woningen in kwantitatieve zin.”

In totaal zijn hiervan na analyse en afwegingen nog eens 206 nieuwe woningen en ook 30 nieuwe vastgoedprojecten binnen de gemeente geselecteerd en toegevoegd. “Bij de gemaakte afwegingen van de vele initiatieven hebben wij gekeken naar de kernopgave die voortvloeit uit de centrumvisie (compact maken van het kernwinkelgebied), (transformeren aanloopstraten).”

De raad zal in het voorjaar 2021 weer worden bijgepraat.

30-12-2020