Ruim acht ton voor nieuwe leuke Cuijkse projecten

CUIJK - De gemeente Cuijk had op 1 februari van dit jaar nog een reserve Wonen en Leefbaarheid liggen van 1.378.000 euro. Deze reserve is ontstaan door de zogenaamde bouwvolumebijdragen die derde partijen aan de gemeente afdragen. In de gemeenteraad is een voorstel aan de orde geweest om deze gelden nog te besteden voordat de gemeente Land van Cuijk start.

Door Jos Janssen

“Inwoners moeten een grote rol in de besteding van 60% van de gelden spelen,” zei de gemeenteraad. Daarom wordt er nu een oproep uitgedaan om voor 31 mei projectplannen in te dienen bij de gemeente. Dit kan door wijk- en dorpsraden maar ook door inwoners (groepen).

Er zijn criteria opgesteld voor een aanvraag. Onder andere moeten het fysieke voorzieningen zijn die de omgeving versterken. Dit mag zijn het aantrekkelijk maken van de leefomgeving, natuur (groen, klimaat, landschap) of mobiliteit ( toegankelijkheid of bereikbaarheid). De projecten moeten worden uitgevoerd op openbaar gebied en/of binnen gemeentelijke gebouwen die voor ieder toegankelijk zijn. Ook extra kosten voor onder andere begeleiding van het project, meerjarig beheer of onderhoud moeten in de begroting verwerkt zijn.

Het project mag minimaal 15.000 euro en maximaal 100.000 kosten. In de planning staat een presentatie van alle plannen op maandag 5 juli. Het college toetst de plannen daarvoor. De raad zal uiteindelijk een besluit nemen op 4 oktober aan de hand van een door het college gemaakt raadsvoorstel. Voor de begeleiding en ondersteuning van de aanvragers en het proces zijn externen ingehuurd. Zij zullen de plannen toetsen en eventueel doorrekenen.

Het online aanvraagformulier is te vinden op: www.cuijk.nl

02-04-2021