‘Onderwijskwaliteit gaat voor’

CUIJK - Onlangs hebben de twee schoolbesturen van Invitare en Optimus gereageerd op de tussenstand Integraal Huisvestingsplan onderwijs van de gemeente Cuijk 2017-2022. Deze keer een reactie van wethouder Onderwijs Joost Hendriks over onder andere nieuwbouw, leerlingenprognoses en rol van de gemeente hierin.

Door Jos Janssen

Bij basisschool de Waai is en wordt de ruimtebehoefte groot. Op dit moment zitten leerlingen al in noodlokalen en handenarbeidlokaal. Er is vraag naar meer noodlokalen. De prognoses geven aan dat deze school over 10 jaar 624 leerlingen heeft (nu 530). Is het een optie om leegstand elders te benutten?

Wethouder Hendriks: “De wijk de Heeswijkse Kampen groeit nog steeds en de Waai ligt behoorlijk centraal. Als we zouden redeneren vanuit gebouwen, dan zou een optie elders in Cuijk mogelijk zijn. Maar dan ga je helemaal voorbij aan de leefwereld van kinderen. Kinderen willen met hun vriendjes en vriendinnetjes naar school gaan. En niet langs bijvoorbeeld De Waai moeten gaan om ergens anders onderwijs te krijgen. Dat is niet realistisch. Hierover hebben wij als gemeente ook niets te zeggen.”

Op basisschool de Regenboog in de Valuwe is nog veel ruimte in het gebouw over. Men heeft tien lokalen waarvan er zes worden benut. ”Normatief klopt dat, maar de onderwijsondersteuning is daar op die school van dien mate dat alle lokalen daar zeer goed benut worden. De prognose voor deze school laat wel een daling zien, maar dat wordt stabiel. Vijf tot zes lokalen blijven nodig. Wat betreft de populatie van deze school wil ik nog wel het volgende zeggen. Het is een school in een eigen gebied die duidelijk in behoefte voorziet. Waar goed onderwijs gegeven wordt. Dit deel van de wijk (Valuwe Zuid) heeft onze aandacht. We kijken hier niet alleen naar onderwijs, maar ook naar bijvoorbeeld huisvesting. Ook na afronding van de revitalisering van de wijk blijft dit wat mij betreft op de agenda.”

Er komt een onderzoek naar de scholensituatie Beers en Vianen. Beide hebben terugloop in leerlingenaantallen: ”Voordat er allerlei scenario’s bedacht worden wacht ik het uitgebreid onderzoek begin 2021 af. We onderzoeken de bouwkundige staat van beide scholen en kijken ook naar de daarbij behorende onderwijsconcepten van nu en in de toekomst. We gaan na de onderzoeksresultaten een zorgvuldig traject in wat keuzes betreft. Voor mij weegt optimale onderwijskwaliteit zwaarder dan leefbaarheid.”

De school in Sint Agatha is een Jenaplanschool. Vanaf 1990 is hiervoor gekozen om ook de school voor het dorp te behouden. Er zitten nog 15 kinderen uit Sint Agatha zelf. “Laat ik voorop stellen dat het bestaansrecht van scholen een aangelegenheid is van het schoolbestuur zelf. Zolang er geen redenen, acties zijn van het schoolbestuur om de bestaande situatie te veranderen is er ook geen aanleiding om dit op de agenda te zetten.”

11-01-2021