Mauritsraam geplaatst in kapel Kruisherenklooster

SINT AGATHA - In week drie is het Mauritsraam weer teruggeplaatst in de kapel van het klooster van Sint Agatha.

Dit glas-in-loodraam werd rond 1615 door prins Maurits aan de kloosterkerk geschonken. Sinds 1874 was het bij het Rijksmuseum omdat de prior het terug schonk aan de staat. Vanuit het Rijksmuseumdepot is het eind vorig jaar gegaan naar een restaurateur in Nijmegen.

Op woensdag 10 februari van 14.00 tot 15.00 uur wordt daar in het Kruisherenklooster van Sint Agatha het kloosterjaar Brabant geopend. Een van de onderdelen van de opening is de onthulling van het Mauritsraam.

10-02-2021