Masterplan Wonen Haps

HAPS - De gemeente Cuijk wil samen met de inwoners van Haps een Masterplan Wonen opstellen. Dit is al eerder gebeurd voor andere dorpen in Cuijk, zoals Beers en Sint-Agatha. In het plan kunnen de inwoners aangeven hoe hun woonomgeving er in de toekomst uit moet gaan zien.

Door Jos Janssen

De dorpsraad Haps start eerst met een inventarisatie. “We hebben al een rapport met een Quick Scan van de woningbehoefte. Verder zijn er planologische kaders. Denk hierbij aan bestemmingsplannen, milieuzones, MER grenzen en bouwvergunningen. In de Schakel zal een kaart van Haps worden opgenomen met de ontwikkeling van woningbouw op korte termijn, middellange termijn (1 tot 6 jaar) en de langere termijn (over 10 jaar en meer).”

Het nieuwe plan heeft input nodig. Daarvoor stelt de dorpsraad een aantal vragen over woonwensen. Hoe ziet u als inwoner de toekomst van Haps? Welk soort woningen vindt u noodzakelijk (starters-, mantelzorg-, aanpasbaar- vrijstaand-, etc.)? Welke verhuisstromen ziet u in Haps graag? Hebt U hier ideeën over? Waar ziet u mogelijkheden voor inbreiden, uitbreiden of verplaatsing? Wat vindt u verder nog belangrijk?

“Met de ideeën en de woonwensen wordt gekeken naar een match met de mogelijkheden. Daarmee stellen we een concept Masterplan Wonen Haps op. Dat concept plan wordt met de inwoners getoetst. Hopelijk kan dat in een reguliere bijeenkomst (afhankelijk van de Corona beperkingen). Vervolgens wordt een masterplan wonen Haps opgesteld dat daarna door het college van B&W wordt vastgesteld.”

De planning: “In de Schakel van december lichten we de inventarisatie toe vanuit de gemeente en iedere Hapsenaar nodigen we uit voor het inbrengen van woonwensen en ideeën. In januari en februari gaan we met de opgehaalde informatie aan de slag om te komen tot het concept masterplan. Dit willen we aan de inwoners van Haps voorleggen in maart 2021.”

In een nieuwe Schakel zal worden teruggekomen op de inbreng. Naast de Schakel zal alles via de nieuwbrief van de Dorpsraad, de nieuwssite van de gemeente Cuijk en de Facebookpagina van de Dorpsraad worden gecommuniceerd. Door Corona beperkingen is een fysieke bijeenkomst in het dorp nu namelijk nog niet mogelijk.

Uiteraard kan iedereen nu al een reactie indienen. Dat kan via een mail: dorpsraadhaps@gmail.com of via een PB op de Facebook pagina van de Dorpsraad. Ook via de leden van de dorpsraad kan gereageerd worden. “Elke reactie wordt gewaardeerd, al was het maar een duimpje, dan zijn wij al heel blij.”

31-12-2020