Krijgt Cuijkse culturele sector wel genoeg steun?

CUIJK - De politieke partijen PvdA, GroenLinks en SP willen van B&W weten wat de omvang van de steunpakketten van de Rijksoverheid voor Cuijk is. Duidelijkheid is gewenst.

“Er zijn twee specifieke steunpakketten gekomen om de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele en creatieve sector te verzachten. Het eerste steunpakket omvatte een bedrag van € 300 miljoen, het tweede pakket € 482 miljoen. In het eerste steunpakket voor de culturele sector zat €48,5 miljoen voor het overeind houden van de lokale infrastructuur. In het tweede steunpakket kwam daar nog eens €150 miljoen bij, met name om makers aan het werk te houden.”

“Welk bedrag ontvangt de gemeente Cuijk uit deze steunpakketten? Nog specifieker, welk bedrag ontvangt Cuijk uit de €48,5 miljoen uit het eerste steunpakket en welk bedrag uit de €150 miljoen van het tweede steunpakket voor de culturele sector, bedoeld voor het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur?”

De drie partijen vragen zich ook af of de culturele sector in Cuijk dit bedrag al ontvangen heeft. “Heeft het college al een gedeelte van de middelen uit deze steunpakketten besteed? Zo ja, waaraan? Heeft het college al plannen hoe ze de rest van de middelen wil besteden? Zo nee, wanneer denkt u de raad hierover te kunnen informeren? Tot slot: “Zijn de financiële middelen uit deze steunpakketten voldoende om de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector in Cuijk op te vangen, of in ieder geval voldoende te verzachten? Zo nee, hoeveel financiële steun moet er nog extra komen of wat moet er nog meer gebeuren? Hoe wil het college dit realiseren?”

21-12-2020