Ieder dorp maakt plan voor kernendemocratie

CUIJK - Het plan kernendemocratie vastgesteld door de Stuurgroep moet na dit jaar het cement vormen bij de 29 dorpen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. In de laatste nieuwsbrief wordt aangegeven dat men bouwteams wil gaan vormen die in beeld gaan brengen de sterke punten, valkuilen, kenmerken en ontwikkelpunten van elk dorp.

“Dat is belangrijk om te weten om verder te bouwen! We gaan deze informatie vooral ophalen bij de mensen uit de dorpen zélf (inwoners, winkeliers).”

In elk dorp komt een bouwteam. “De inwoners zijn vooral zélf aan zet; het zijn hún dorpen.” Het is een van de vijf bouwstenen om te komen tot kernendemocratie in de straks 65.000 tellende gemeente.

“Dit bouwteam bestaat uit zes tot maximaal vijftien mensen uit het betreffende dorp. Dit aantal is ook afhankelijk van de omvang en grootte van het dorp. Mogelijk komt er een opsplitsing met wijkbouwteams. In het team zitten (idealiter) op zijn minst twee inwoners, een lid van de dorps- of wijkraad, een ondernemer, een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld een school) en iemand die een cultuur- of sportvereniging vertegenwoordigt. Deze groep mensen heeft een ‘katalyserende’ rol, is ambassadeur naar de achterban (de inwoners in het dorp) en zal in inhoudelijke sessies onder begeleiding van de gemeente zélf de kaart, de focus en mogelijk (vanaf 2022) de plannen vorm gaan geven. Gevraagd wordt een constructieve houding. Geen enkel dorp kan en mag worden ‘ondergesneeuwd’ in het grote geheel.”

De uitkomsten van ieder bouwteam worden begin 2022 aangeboden aan het nieuwe gemeentebestuur. De gehouden enquête vormt een uitgangspunt. Er is een strakke planning gemaakt.

05-03-2021