‘Ga niet alles vol bouwen’

HAPS - Onder regie van de dorpsraad zijn er in de maanden december en januari door inwoners van Haps vragenlijsten ingevuld over wonen in Haps. Er kwam 164 vragenlijsten ingevuld retour.

De resultaten vormden de input voor het Masterplan wonen met de kanttekening dat aangedragen resultaten wel op haalbaarheid en binnen bestaande (wettelijke) afspraken moeten passen. De ingevulde vragenlijsten kwamen qua leeftijdsverdeling redelijk gelijk binnen. Zowel van jong als van oud.

Bij het kopje leefbaarheid staat 76% positief tegen een uitbreiding van Haps en is 19% neutraal Hierbij wordt de kanttekening gemaakt om ook goed te kijken naar bestaande mogelijkheden.
Voor nieuwbouw zijn een vijftal locaties geschikt zegt een meerderheid van tussen de 70 en 90% Hierbij worden locaties genoemd als St Hubertseweg/ Zoetendaalstraat, De Kamp/ Achter de Beatrixlaan, Widsestraat, Kalkhofseweg en De Schans.

Andere (veel)genoemde gebieden voor mogelijke uitbreiding in willekeurige volgorde zijn: Gebied achter Parallelstraat /Kijkuitspad tegen de rondweg met een geluidswal, grond tussen St Hubertseweg en Aalsvoorten en het gebied tussen Putselaar Zoetsmeerseweg en St Hubertseweg

Mogelijkheden binnen de kern: Vernieuwen woningen Rozengaarde en Leliengaarde met senioren functies, ombouwen Kerk en bestaande (bedrijfs)gebouwen.

Daarbij geeft men wel een aantal aandachtspunten mee. Onder andere nadruk leggen op jeugd in Haps te houden, het dorpse karakter behouden, seniorenwoningen, huurhuizen voor Hapsenaren, geen woninginvesteerders in Haps, groen behouden en niet alles volbouwen.

Tenslotte werden nog een aantal opmerkingen meegeven op de ingevulde enquêtes: behoud van verenigingsleven, aandacht voor hoger geschoolde werkgelegenheid, zorgen over bebouwing voor arbeidsmigranten, aandacht voor recreatie, watermanagement in combinatie met groenvoorzieningen en voldoende speeltuintjes. De politiek partij ABC heeft vragen gesteld wat er op korte termijn met dit Masterplan gaat gebeuren.

24-03-2021