‘Er is hier sprake van een schijndemocratie’

KATWIJK - Na vier jaar bestuurslid en vier jaar voorzitter te zijn geweest van de dorpsraad Katwijk stapte Joep Burhorst in december uit onvrede op. “Ik kijk terug op een aantal hele mooie projecten die door vrijwilligers en de dorpsraad zijn gerealiseerd.”

Door Jos Janssen

“De reden dat ik stop is dat mij beleid wordt opgelegd door gemeente Cuijk wat ik niet meer kan verantwoorden aan de dorpsbewoners. Gemaakte afspraken worden niet nagekomen. Bijvoorbeeld de dijk aan de Everdineweerd heeft de aannemer een jaar als bouwterrein gebruikt en behoeft deze niet in oude staat te herstellen omdat de ingehuurd ambtenaar niet weet wat de afspraken waren. Dat herstel moet de gemeente nu zelf gaan betalen. Ook het pad richting de brug zou weer in oude staat worden teruggebracht. Er is gewoon een hoop puin op gestort.”

“Het bruggetje bij de Mariagaarde is veranderd in een gevaarlijke skihelling. Serieus werden we ook niet genomen met de aanwezigheid van 30 liter hydrauliekolie op de nieuwe fietsroute. Wat bij dit alles bij mij de emmer helemaal deed overlopen is de houding van de wethouders Jilisen en Sölez en de ingehuurde projectleiders voor de snelfietsroute en project Gansakker. Er wordt van alles beloofd en verwachtingen geschapen.”

“Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel. Helaas bestaat dat alleen op papier en niet in de praktijk. Er is sprake van schijndemocratie. Mijn doel was een leefbaar Katwijk. Dat bereik je door vrijwilligers te koesteren, op een positieve wijze communiceren en een betrouwbaar en duurzaam plan te maken. En dit ook uitvoeren. Ik ga weer van het leven genieten,” laat Burhorst weten.

08-01-2021