Dorpsraad Vianen zeer actief

VIANEN - “Het is moeilijk om in coronatijd de dorpsbewoners te betrekken,” vertelt Rob van Etten voorzitter van de dorpsraad Vianen. “Als dorpsraad vergaderen we via Teams zodat we kunnen doorgaan. We houden de bewoners nu op de hoogte via facebook en we gaan de communicatie in het dorpsblad weer oppakken.”

“Bijeenkomsten zijn online. We hebben werkgroepen. Voor de projecten masterplan wonen en het bouwteam kernendemocratie hebben we actief dorpsgenoten benaderd. Ons bouwteam bestaat uit ongeveer vijftien personen en de werkgroep masterplan uit ongeveer twaalf personen.”

Ook bij andere projecten is de dorpsraad zeer actief. Van Etten: “We zijn ideeën aan het uitwerken voor het dorpsplein zodat het dorpshart en de ontmoetingsfunctie beter uit de verf komen. Daarnaast maken mensen zich zorgen over de kruising bij het plein Franssenstraat – Koebaksestraat.”

“Ook veilige verbindingswegen met Cuijk en Beers en in het bijzonder voor fietsers en voetgangers staan hoog bij ons op de agenda. We hebben ook een brief gestuurd naar de gemeente in het kader van de reconstructie Bontsestraat en Beversestraat. Vianen is qua voorzieningen voor een belangrijk deel aangewezen op centrum Cuijk. De dorpsraad was eerder met de wethouder al overeengekomen dat de Bontsestraat en Beversestraat daartoe goed moet worden ingericht voor langzaam verkeer (lees fietser en voetganger). De kruising bij de Karwei blijft een zorgpunt. De aanpassingen hebben niet allemaal het gewenste effect. Fietsers die midden op de kruising moeten wachten voelen zich niet altijd veilig, bijvoorbeeld wanneer vrachtwagens vanaf de Van Galenweg richting de Beversestraat willen afslaan. Ook de aansluitingen fiets- en voetpaden kloppen niet helemaal.”

“Onze aandacht gaat ook uit naar het aanbrengen straatverlichting en aanpak van achterstallig onderhoud op de route Akkerweg, Keizerstraat en Vianenstraat (waarlangs onze jeugd fietst richting Beers in verband met samenwerking op het vlak van de basisscholen en voetbalverenigingen). Het zou mooier zijn als er een separaat fietspad tussen de dorpen kan worden gerealiseerd. We zijn verder zeer benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek toekomstsperspectief basisscholen Vianen en Beers.”

Ideeën zijn er voldoende: “Bijvoorbeeld over ommetjes in het buitengebied (samen met dorpsraad Beers) waarbij we ook de verbinding willen maken met omliggende natuurgebieden zoals de Zevenhutten, Ossenbroek, Barendonck. Daarnaast onderzoeken we of we mooie plekjes direct in de omgeving van Beers en Vianen kunnen ontsluiten en kunnen opnemen in de ommetjes. Met een buiten speeltuin/vrije speelplek, plukweide, voedselbos, picknickplaats en/of eventueel fitness toestellen in de routes.”

“Rond de zomer moet het masterplan voor Vianen klaar zijn en in september het uitvoeringsplan. De dorpsraad wil hiervoor nog een eigen woningbehoefte onderzoek uitvoeren in april 2021. We willen voor de aanpassing van het dorpsplein en voor de ommetjes buitengebied een voorstel voor financiële ondersteuning indienen bij de gemeente.”

12-04-2021