De fanfare is nog springlevend

SINT AGATHA - Dit jaar viert de fanfare Heilige Agatha haar 100 jarig jubileum. Voorzitter Willem Cranen: “Wij zijn in het kader van 100 jaar fanfare druk bezig met alle voorbereidingen voor een feest, expositie en nog veel meer.” Hopelijk werkt voor iedereen en de muzikanten een vaccin mee aan de feestvreugde.

Pioniers binnen de fanfare zijn toch wel geweest onder andere Allard Kooijmans, Gerrit Jacobs (een van de oudste leden) en Harrie van den Broek (grote trom) De vader van Harrie was een van de oprichters in 1921.

Terug naar het dorpsleven in Sint Agatha 1920. Zoals overal gebruikelijk in het katholieke Brabant werd ook dat jaar in Sint Agatha de sacramentsprocessie gehouden. Enkele inwoners wilden een muzikale omlijsting van de processie. Daarom werd dit voornemen besproken met de prior van het klooster de heer A van Dooren. Hij vond het een pracht idee en nodigde in november van dat jaar alle inwoners uit in de plaatselijke school. Die bijeenkomst was op zondag 28 november na de hoogmis.

De plannen werden met veel enthousiasme begroet. Kandidaat muzikanten konden zich melden en bekend muzikaal man Willem van Riet uit Cuijk zou de selectie doen. Er werd ook een collecte gehouden en die bracht 680 gulden op. Direct werd met dit geld voor 668 gulden aan nieuwe instrumenten besteld.

Op 10 februari 1921 was de officiële oprichtingsdatum van de fanfare Heilige Agatha. Café-eigenaar Lombok de heer G. Kooijmans stelde zijn zaal beschikbaar voor repetities. Uit het eerste jaarverslag van 1922 merkte de penningmeester op dat er een batig saldo was van 1,75 maar er moest nog een rekening betaald worden voor licht, verwarming en de dirigent.

Nu 100 jaar later is fanfare Agatha nog steeds springlevend. Men maakt net als toen nog regelmatig rondwandelingen door het dorp bij gelegenheden. De fanfare heeft vele ups en downs gekend maar is er steeds opnieuw in geslaagd er bovenop te komen. Tot aan nu, 2021, toe. Een reden te meer om dit jaar te gaan feesten!

01-02-2021